Bečići,kompleks pored mora

Opis

Na prodaju su stanovi u izgradnji u novom kompleksu u Bečićima.

Četiri apartmanska objekta se grade na urbanističkoj parceli. Površina ove urbanističke parcele je 3.476 kvadrata.

Apartmanski objekat, koji zauzima najveći dio urbanističke parcele, smješten je u jugozapadnom i zapadnom dijelu. Poslovni prostori su organizovani u sjevernom dijelu, dok su južni projektovani kao apartmanske jedinice sa orijentacijom prema bazenu i bazenskoj plaži. Ova etaža ima dominantnu visinu sa završnim vijencem i ozelenjenim ravnim krovom.

Ovaj objekat će imati prizemlje, devet spratova, 75 apartmana i dvije podzemne etaže, u kojima će biti smještena garaža. Ukupna bruto površina ovog objekta je 4.572 kvadrata.

U prizemlju će se, pored zajedničkih prostorija, nalaziti recepcija, poslovni prostori i četiri apartmana.

Na prvom spratu biće devet apartmana, kao i na tipskim etažama od drugog do sedmog sprata.

Objekat se završava sa šest apartmana na osmoj etaži i tri na devetoj. U okviru objekta će se nalaziti 83 garažna mjesta. Drugi apartmanski objekat će imati 24 apartmana, prizemlje i šest spratova i dva nivoa podzemnih garaža, sa 26 garažnih mjesta. Ukupna bruto površina ovog objekta je 1.480,68 kvadrata.

Pored ugostiteljskog sadržaja i recepcije, koji su orjentisani prema prilaznom putu, prizemlje sadrži i tri apartmana orjentisana prema bazenu i susjednom objektu C. Na naredne tri etaže se nalaze po četiri apartmana, a na zadnje tri po tri apartmanske jedinice.

Završetak radova maj 2021 g.

U ponudi su:

  • Garsonjere: 22 m2, 23 m2, 27 m2

  • Jednosobni: 42 m2, 48 m2, 49 m2

  • Dvosobni stanovi 66 m2, 72 m2

  • Penthouse: 60 m2, 62 m2, 65 m2.

Cijene su: 3000 EUR/ m2 (sjeverna strana) i 3500 EUR/m2 (južna strana).

Lokacija